Damodaram Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam University uri icon