Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi University uri icon